Share
Diensten

DACT Publica

DACT is als een restaurant met open keuken. Er is veel kennis en ervaring om een publicatie projecten naar wens te voltooien. Maar klanten die willen participeren (bijvoorbeeld om kosten te drukken of als er geen beheer van de website kan worden overdragen) kunnen deels of geheel worden gecoached om zodoende tot een vergelijkbaar resultaat te komen.

  • Marktverkenning en publicatiedoel
  • Publicatiemix naar wens klant
  • Vooraf schatting kosten, duur en resultaat
  • Participatie en coaching mogelijk

DACT Multimedia

Multimedia zijn de media waar de publicatie van de klant mee kan worden gevuld. Bijvoorbeeld video's (green/blue screen chroma keying) voor een youtube kanaal, tekstschrijving voor een website of banners voor een SEA campagne.
Te denken valt aan video, audio, 2d, 3d animatie en tekstschrijving. Alles kan worden geproduceerd in eigen studio.

  • Alle media
  • In-huis productie
  • Integratie web publicatie

DACT Optima

Een project dat het gewenste resultaat niet behaalt is verloren moeite. Zoekmachines in het bijzonder en sociale media in mindere mate bepalen het "gevonden worden".
Snelheid, actualiteit en themadichtheid van de website, maar ook een gunstig linknetwerk rondom de webpagina's bepalen de prominentie in zoekmachines als Google.
Door dagelijkse ervaring sinds 2001 kan direct en correct worden geanticipeerd op veranderingen.

  • Heldere rapportage via Google netwerk
  • Ervaring met website versnelling
  • Balans tussen SEO en SEA